HABERLER

Türkiye - Ninerya Ekonomi Forumu WTP Ekosistemi
Türkiye - Ninerya Ekonomi Forumu WTP Ekosistemi

30.07.2023 19:25:26

Türkiye Nijerya Ekonomi Forumuna katılarak WTP ekosistemi devlet yetkilileri ve nijerya'dan gelen iş adamlarına anlatıldı. WTP Ekosisteminin avantajlarından bahsedilerek blockchain öneminin ülke ekonomisine katkısının önemli olduğu belirtildi.

Uluslararası ticarette en çok kullanılan ödeme yöntemlerinden birisi de akreditif olduğu akreditifi takiben açık hesap ödemesi, mal mukabili, vesaik mukabili ve peşin ödeme geldiğinden bahsederek açık hesap ödemelerinin, ihracatçı açısından yüksek risk oluşturdurdundan bahsetmiştir.

Malların teslim edildiği zaman ihracatçı için ödemenin yapılması hayati önem taşıdığıdır.

Klasik olarak yürütülen akreditif ile ödeme yöntemi akreditife konu tarafların çokluğu, hazırlanması gereken vesaikler ve bu vesaiklerin tek tek kontrol edilmesi, gönderilmesi ve takip edilmesinden ötürü karmaşık bir süreç olduğu akreditifli ödeme durumunda, Blockchain teknolojisi’nin benimsenmesi ödeme sürecini, evrak yönetimini basitleştirip, maliyetleri düşüreceğinden blockchain uygulaması sayesinde finansman ve ödeme sürecinde, dış ticaret işlemleri ve bankacılık faaliyetleri dijitalleştirebileceği ve bu durum ödeme ve finansman yöntemlerinin yanı sıra nakit paraya erişimi de kolaylaştıracağı tüm katılımcılara anlatılmıştır.

Böylece ticaret işlemlerini başlatmak ve yürütmek basitleşmiş olacağından, blockchain kullanımı, dış ticarete ilişkin vesaiklerin dijitalleştirilmesine izin verecektir. Zamandan, maliyetten de tasarruf edilebileceğidir.

Blockchain tarafından desteklenen sınır ötesi ödemeler, işletmeler ve tüketiciler için önemli avantajlar sağladığı,

Blockchain Teknolojisi’nin kullanılması, işlem maliyetlerinde %70-%90’lik bir düşüş sağlayabileceği ve muhabir bankalara olan gereksinimin duyulmaması işlem maliyetlerinin düşmesi olduğu, geleneksel uluslararası ticaret süreçlerinin evraklar bazında olduğu, bir ürünün, yaklaşık 25 cm. kalınlığında kâğıt doküman oluştuğu, sürece 30’dan fazla kurumun ve 100’den fazla insanın taraf olduğu ve söz konusu işlemde, ürünün üreticiden tüketiciye ulaşmasının 10 gün boyunca dokümanların sisteme işlenmesinin beklendiği, bu sırada kritik öneme sahip bir belgenin kaybolduğu belirtmiştir.

Uluslararası ticaret işlemlerinin hem süre açısından hem de doküman yönetimi anlamında bir takım çözümlere ihtiyaç duyulduğudur.

WTBDC EXPORTER BLOCKCHAIN (WTP) devreye girerek uluslararası ticaretin tüm sorunlarını çözen ve güvenli ticaret yaklaşımını benimseyen ihracatçı, üretici ve tüketiciye güven veren WEB3 tabanında çalışan ekosistemler önümüzdeki süreç içerinde blockchain teknolojisi ile dış ticaretin şekillenmesini daha ekonomik, güvenli ve hızlı olacağından bahsedilmiştir.

İstanbul Enerji Kongresi 2022 WTP Blockchain Enerji Önemi
İstanbul Enerji Kongresi 2022 WTP Blockchain Enerji Önemi

30.07.2023 20:09:49

Detay

Türk Birliği Ekonomi Forumu WTP Blockchain Planlaması
Türk Birliği Ekonomi Forumu WTP Blockchain Planlaması

30.07.2023 19:39:55

Detay

8 Uluslararası Emi Girişimcilik Sosyal Bilimler Kongresi Blockchain önemi ve WTP Ekosistemi
8 Uluslararası Emi Girişimcilik Sosyal Bilimler Kongresi Blockchain önemi ve WTP Ekosistemi

31.07.2023 22:41:36

Detay