KARBON

WTBDC PROTOCOL SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN

WTP GREEN BOND ' un misyonu, ormanları, yüksek karbon stoklu arazileri ve biyoçeşitliliği korumak, atık kullanımını sağlamak ve izlenebilirliği artırmaktır.

Sürdürülebilir tedarik zincirlerinin iklim krizinin en şiddetli etkileriyle mücadele etmek için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Sera gazı (GHG) emisyonları iklim değişikliğine en büyük katkıyı yaptığından, sera gazı emisyonlarının belirlenmesini ve azaltılmasını da çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır.

Vizyonumuz, ormansızlaşmanın olmadığı bir dünya ve en başta atık üretmeyi bırakıp bunun yerine döngüsel ürünler yaratıp doğayı yeniden canlandırdığımız gerçek bir döngüsel ekonomi, biyoçeşitliliği artıran ve sağlıklı ekosistemler yaratan sürdürülebilir tarım ve sınırlı kaynakların tüketimine son veren dirençli bir uluslararası blockchain modeli oluşturma vizyonu.

WTP TOKEN iklim değişiminin etkilerinin azaltılması, iklim değişimine uyum ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.

Tedarik zincirleri boyunca izlenebilirlik
Küresel ölçekte tüm hammaddeler ve pazarlar uluslararası ticaret için tüm pazarlara tedarik etmek ve biyoçeşitliliği arttırmak için WTBDC EXPORTER (WTEX3) ile büyüme ihtiyaçlarını desteklerken
önemli miktarda enerji ve karbon düzeylerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Gelecek Pazarlar
Sürdürülebilirliğin herkes için daha iyi bir geleceğin anahtarı olduğuna biliyoruz ve yeni pazarlar bulmak ve çalışmalarımızı teknolojik WEB3 alt yapıları entegre edip Blockchain teknolojisini kullanıyoruz.

Uzmanlardan oluşan ekibimiz, şirketlerin çevresel ve sosyal açıdan daha sorumlu olmasına yardımcı olmak için sürekli olarak yeni fırsatlar ve yenilikçi çözümler geliştiriyor. Şirketlerin sürdürülebilirlik taahhüdünü yansıtan kapsamlı belgelendirme sağlamak için kapsamlı deneyimimizi kullanıyoruz ve tüm pazarları bir araya getirmek için uluslararası çözümler sunuyoruz.

Düşük Karbon Dünyasına Doğru
İklim değişikliği, bu gezegendeki yaşam için varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadır. Sera gazı emisyonlarının hızla net sıfıra indirilmesi gerekmektedir ve bunun gerçekleşmesi için küresel ekonominin fosil yakıtlara bağımlı olmaktan karbonsuz, döngüsel ve temiz bir hale dönüşmesi lazımdır.

Bu dönüşümü gerçekleştirmeye yardımcı olmayı sadece müşteri ve tedarikçi ile değil, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve toplumun geneline karşı da ahlaki bir yükümlülük olarak görmekteyiz. Daha akıllı ve daha iyi bir uluslarrası ihracat ekosistemi için çalışmaktayız.

Neden daha sürdürülebilir uluslarrası bir ticaret olmasın ?
Neden optimize edilmiş uluslararası bir iş modeli olmasın ?

Doğrusal ekonomiden blockchain teknolojik döngüsel ihracat modeline geçiş yapmaktayız.
Güvenilir uluslararası sistemler bulmak ve güvenilir süreçler uygulamak son derece önemlidir. Rekabetçi kalmak ve WTBDC EXPORTER (WTEX3) ile uluslararası teknik zorluklarınızın üstesinden gelerek WTP GREEN BOND ile enerji üretimini blockchain altyapıları ile rekabetsiz hale gelmektedir.

WTP KARBON EKOSİSTEMİ

KÜRESEL ÖLÇEKTE ULUSLARARASI TİCARET İÇİN (WTEX3)
YEREL ORMANLARIN RESTORASYONU VE KORUNMASI
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
YEREL TOPLULUKLARLA SOSYAL ÇALIŞMA
TEKNOLOJİ, WEB3 VE ARAZİ DİJİTALLEŞTİRİLMESİ

Gelecek, şeffaf ve izlenebilir ekolojik restorasyon ve biyolojik çeşitliliğin korunması için
WTP EKOSİSTEMİ