Karbon Tokenizasyonu ve Sürdürülebilirlik

WTBDC Protocol olarak, iklim krizinin şiddetli etkileriyle mücadelede sürdürülebilir tedarik zincirlerinin hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Sera gazı (GHG) emisyonları, iklim değişikliğine en büyük katkıyı yaptığı için, emisyonların belirlenmesi ve azaltılması çalışmalarımızın temel taşını oluşturur.

İklim Kriziyle Mücadele

Sera Gazı Emisyonları

Blok Zincir Teknolojisi

WTBDC Protocol olarak, iklim krizinin şiddetli etkileriyle mücadelede sürdürülebilir tedarik zincirlerinin hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Sera gazı (GHG) emisyonları, iklim değişikliğine en büyük katkıyı yaptığı için, emisyonların belirlenmesi ve azaltılması çalışmalarımızın temel taşını oluşturur.

Sera gazı emisyonlarının şeffaf ve güvenilir bir şekilde kaydedilmesini sağlıyor ve karbon ayak izini azaltmak için yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Vizyonumuz, ormansızlaşmanın olmadığı bir dünya yaratmak ve atık üretimi yerine döngüsel ürünler geliştirerek doğayı yeniden canlandırmaktır. Amacımız, gerçek bir döngüsel ekonomi oluşturarak biyoçeşitliliği artırmak ve sağlıklı ekosistemler yaratmaktır. Sürdürülebilir tarım uygulamaları ile sınırlı kaynakların tüketimine son veren, dirençli bir uluslararası blockchain modeli oluşturmayı hedefliyoruz.

Green Bond

WTBDC Exporter (WTEX3), Arjantin, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay ve Venezuela başta olmak üzere tüm dünyada yeşil tahvil çıkarma yetkisine sahip olup, küresel ölçekte faaliyet göstermektedir. Küresel ölçekte tüm hammaddeleri ve pazarları uluslararası ticaret için temin ederek, biyoçeşitliliği artırmak ve büyüme ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla çalışıyoruz. WTEX3, önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayarak ve düşük karbon düzeylerine ulaşmalarına yardımcı olarak sürdürülebilir ticareti teşvik etmektedir.

Sürdürülebilirliğin, herkes için daha iyi bir geleceğin anahtarı olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, yeni pazarlar bulmak ve çalışmalarımızı teknolojik WEB3 altyapıları ile entegre ederek Blockchain teknolojisini kullanıyoruz.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Teknolojik Dönüşüm
PARTNERLERİMİZ